T.C. Kimlik Kartı Nedir?

Nüfus Cüzdanı, bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve Türk Nüfus kütüklerine kayıtlı olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir.

EKDS projesi kapsamında geliştirilen T.C Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni olarak Nüfus cüzdanın yerine geçerek vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır.

T.C. Kimlik Kartı, vatandaşa ait nüfus bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerine güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve bu işlemden sonra yetkisiz kimseler tarafından yeniden üretilmesini yada bilgilerinin değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanması esasına dayanan, görsel ve mantıksal güvenlik unsurlarına sahip olan bir akıllı karttır.

Kamu hizmeti sağlayacak kurumların uzaktan (elektronik olarak) sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. Kimlik Kartı, görsel ve mantıksal güvenlik unsurlarına sahip olan bir akıllı karttır.

Bununla birlikte T.C. Kimlik Kartı, kamu hizmeti sağlayacak kurumların birbirlerine sundukları hizmetlerden faydalanabilmesi için, e-Devlet yapısı kapsamında alt yapıyı destekleyecektir. Kamu kurumlarının hizmet sunum sürecinin başlayabilmesi vatandaşın ancak bu kart vasıtasıyla kendini sisteme tanıtmasıyla mümkün olabilecektir. Kartta saklanacak bilgiler sayesinde bazı hizmetlerin alımını/sunumunu kolaylaşacaktır.