Kimlik doğrulama için güvenlik unsurları

Kimliğimizde saklı olacak güvenlik doğrulama seçenekleri bulunmakta. Kullanım alanlarına göre bu güvenlik doğrulama seçeneklerinden biri kullanılacak..

T.C. Kimlik Kartı üzerinde, elektronik kimlik doğrulama işlemini destekleyici veri yapıları mevcuttur. Bu yapılar kart üzerinde yer alan yonga üzerinde saklanacaktır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:


 1. Kart sahibine ait bir takım nüfüs bilgileri,


  • Kart önyüzünde ve arkayüzünde basılı bulunan nüfus bilgileri


   • Adı, Soyadı

   • T.C Kimlik No

   • Kart Seri Numarası

   • Anne Adı, Baba Adı

   • Kan grubu, vb.


  • Diğer


   • Nüfusa kayıtlı olduğu; il, ilçe, mahalle/köy

   • Cilt numarası, Aile sıra numarası, vb.

   • Cüzdanın Veriliş Yeri, Veriliş Nedeni, Kayıt Numarası Renkli sayısal fotoğraf bilgisi 2. Renkli sayısal fotoğraf bilgisi,

 3. Biyometrik veriler (Sağ ve sol el için belirlenen parmakların parmak izi şablon verisi ve sağ/sol el için belirlenen bir parmağın damar izi şablon verisi),

 4. Güvenli kimlik doğrulama için gerekli kriptografik veriler (anahtarlar, sertifikalar, PIN, PUK bilgileri, vb.),